Kategorie

Odkazy

Pravidelní návštěvníci

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA pátek 5.8.2011

25. Červenec 2011 | Publikoval | V rubice Aktuality

Tělovýchovná jednota ( dále jen TJ) Žichovice se sídlem Žichovice č.p. 216, 342 01  Sušice, IČ: 48353841 v zastoupení předsedy TJ Žichovice Petra Baly svolává tímto MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU TJ Žichovice na základě stanov TJ Žichovice ze dne 14.5.2010, článek VI., bod 1. Tyto stanovy jsou registrovány u Ministerstva vnitra České republiky pod registrační značkou VS/1-22021/93-R.

Body programu:

1. volba členů a předsedy TJ Žichovice

2. volba členů a předsedy revizní komise TJ Žichovice

3. kolaudace a dodatečné stavební povolení, změna užívání nemovitosti na hřišti TJ Žichovice

Valná hromada se bude konat v pátek dne 5.8.2011 ve 20:30 hod. v areálu

fotbalového hřiště TJ Žichovice.

Petr Bala : předseda TJ Žichovice