Kategorie

Odkazy

Pravidelní návštěvníci

Valná hromada TJ Žichovice

15. Srpen 2012 | Publikoval | V rubice Aktuality

Tělovýchovná jednota ( dále jen TJ) Žichovice se sídlem Žichovice č.p. 216, 342 01  Sušice, IČ: 48353841 v zastoupení předsedy TJ Žichovice Karla Pillera svolává tímto VALNOU HROMADU TJ Žichovice na základě stanov TJ Žichovice ze dne 14.5.2010, článek VI., bod 1. Tyto stanovy jsou registrovány u Ministerstva vnitra České republiky pod registrační značkou VS/1-22021/93-R.

Body programu:

1. Úvod

2. Hodnocení sportovní činnosti TJ za uplynulé období

3. Hodnocení ekonomické situace TJ

4. Diskuze

Valná hromada se bude konat v pátek dne 24.8.2012 ve 20:00 hod. v areálu

fotbalového hřiště TJ Žichovice.

Karel Piller : předseda TJ Žichovice