Kategorie

Odkazy

Pravidelní návštěvníci

Valná hromada TJ Žichovice

1. Únor 2013 | Publikoval | V rubice Aktuality

Tělovýchovná jednota ( dále jen TJ) Žichovice se sídlem Žichovice č.p. 216, 342 01  Sušice, IČ: 48353841 v zastoupení předsedy TJ Žichovice Karla Pillera svolává tímto VALNOU HROMADU TJ Žichovice na základě stanov TJ Žichovice ze dne 14.5.2010, článek VI., bod 1. Tyto stanovy jsou registrovány u Ministerstva vnitra České republiky pod registrační značkou VS/1-22021/93-R.

Body programu:

1. Úvod

2. Hodnocení činnosti TJ za uplynulé období

3. Volba nového výboru TJ

4. Diskuze

Valná hromada se bude konat v sobotu dne 23.2.2013 v 16:00 hod. v areálu fotbalového hřiště TJ Žichovice.

Karel Piller, předseda TJ Žichovice