Kategorie

Odkazy

Pravidelní návštěvníci

Valná hromada TJ Žichovice

14. Únor 2014 | Publikoval | V rubice Aktuality

Tělovýchovná jednota ( dále jen TJ) Žichovice se sídlem Žichovice č.p. 216, 342 01  Sušice, IČ: 48353841 v zastoupení předsedy TJ Žichovice Jiřího Říhy svolává tímto VALNOU HROMADU TJ Žichovice na základě stanov TJ Žichovice ze dne 14.5.2010, článek VI., bod 1. Tyto stanovy jsou registrovány u Ministerstva vnitra České republiky pod registrační značkou VS/1-22021/93-R.

Body programu:

1. Úvod

2. Hodnocení sportovní činnosti TJ za uplynulé období

3. Hodnocení ostatní činnosti TJ za uplynulé období

4. Diskuze

5. Občerstvení

Valná hromada se bude konat v pátek dne 21.2.2014 v 18:00 hod. v areálu fotbalového hřiště TJ Žichovice. Všichni jsou srdečně zváni.

Jiří Říha, předseda TJ Žichovice